Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


Welkom...

Van honingbijenvolken kan de mensheid veel leren. Van nature leven ze in een fijngevoelige en complexe organisatie zonder machtsverhoudingen. Elke handeling is afgestemd op het grotere geheel, op het welzijn, op de ontwikkeling van volk en omgeving.

Alle bijen - honingbijen, hommels en wilde bijen - zijn afhankelijk van wat er bloeit. Die omgeving beïnvloeden ze rechtstreeks: ze nemen bij bloembezoek voeding op en brengen er nieuw leven in terug, de bestuiving van de plantenwereld. Bij en bloem regelen dit scheppen van leven en landschap sinds ver voorbij de Oudheid uit instinct en alom tegenwoordige oerkracht. Tot vorige eeuw ging dat goed, in de twintigste eeuw ontstonden de hedendaagse bijenziektes. Aantallen lopen terug, soorten verdwijnen.

'Blije bijen' leven puur natuur: ze kunnen zich ontwikkelen volgens hun eigen aard en hun eigen wijsheid, zie: De natuur van bijen, in een gevarieerde omgeving vol leven, zie: Wat helpt bijen?

Op de Raamweg kunnen de bijen niet blijven, in tegenstelling tot eerdere berichten.       Zeer binnenkort zullen we ze verhuizen. Bouwbedrijf BAM heeft het terrein overgenomen, de kleurige bloemenweide is volgebouwd met containers als tijdelijk kantoor, de esdoorn is gekapt, de groenstrook gaat op de schop. De bijen hebben er een mooie tijd gehad. We hopen binnenkort een nieuwe locatie te kunnen melden, in Den Haag, en houden ons bovendien aanbevolen voor suggesties.

De imme is het totale organisme: de bevlogen omgeving, het door de bijen gebouwde raat waarop het bijenvolk zich ontwikkelt met broed, opgeslagen voorraden stuifmeel, nectar, honing en propolis. Het geheel bevestigt het belang van wederzijdse afhankelijkheid. De omgeving komt terug in de honing, in het raat, in de volgende generaties bijen. De benaming 'imker' is van het woord imme afgeleid voor degene die de verantwoordelijkheid heeft over dat volk. Zie verder: De natuur van bijen.

 Wij hadden een begin gemaakt de groenstrook op het terrein om te vormen tot een eetbare bostuin om de omgeving voor bijen en mensen aantrekkelijk en voedzaam te maken. Daarbij gebruiken en koesteren wij wat er altijd is: de kracht van de natuur.

14740