Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


Welkom...

Van bijenvolken kan de mensheid veel leren. Van nature leven ze in een fijngevoelige en complexe organisatie zonder machtsverhoudingen. Geen baas, geen gezag, alles werkt samen. Elke handeling is afgestemd op het grotere geheel, op het welzijn van het volk, op de ontwikkeling van het volk.

Alle bijen - honingbijen, hommels en wilde bijen - zijn afhankelijk van hun omgeving en beïnvloeden die rechtstreeks. Ze nemen bij het bloembezoek voeding op en brengen nieuw leven in terug: de bevruchting van de plantenwereld. Bij en bloem regelen dit scheppen van leven en landschap sinds ver voorbij de Oudheid. Tot vorige eeuw ging dat altijd goed, in de twintigste eeuw ontstonden de hedendaagse bijenziektes. Aantallen lopen terug, soorten verdwijnen.

'Blije bijen' leven puur natuur: ze kunnen zich ontwikkelen volgens hun eigen instinct en hun eigen wijsheid, zie: De natuur van bijen, in een gevarieerde omgeving vol leven, zie: Wat helpt bijen?

De groenstrook op het terrein vormen wij om tot een eetbare bostuin om de omgeving voor bijen en mensen aantrekkelijk en voedzaam te maken. Daarbij gebruiken en koesteren wij wat er altijd is: de kracht van de natuur.

‘Bij de Imme' noemen wij de plek waar onze bijenkasten staan en waar wij tot november voorlichting konden geven. Wij hopen hiermee door te kunnen gaan, maar dat zal op onze huidige standplaats misschien niet mogelijk zijn, hoewel het voor de bijen een geweldige plek is waar ze het goed doen.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe locaties. Wie iets weet of ons kan helpen, vragen wij contact op te nemen via dit formulier.

De imme is het totale organisme: de gebruikte omgeving, bijenvolk, raat en de daarin opgeslagen voorraden. De benaming 'imker' voor degene die er zorg voor draagt, is daarvan afgeleid. Zie verder: De natuur van bijen

 

9792