Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


Welkom...

Van bijenvolken kan de mensheid veel leren. Van nature leven ze in een fijngevoelige en complexe organisatie zonder machtsverhoudingen. Geen baas, geen gezag, alles werkt samen. Elke handeling is afgestemd op het grotere geheel, op het welzijn van het volk, op de ontwikkeling van het volk.

Alle bijen - honingbijen, hommels en wilde bijen - zijn afhankelijk van hun omgeving en beïnvloeden die rechtstreeks. Ze nemen bij het bloembezoek voeding op en brengen er nieuw leven in terug: de bevruchting van de plantenwereld. Bij en bloem regelen dit scheppen van leven en landschap sinds ver voorbij de Oudheid. Tot vorige eeuw ging dat altijd goed, in de twintigste eeuw ontstonden de hedendaagse bijenziektes. Aantallen lopen terug, soorten verdwijnen.

'Blije bijen' leven puur natuur: ze kunnen zich ontwikkelen volgens hun eigen instinct en hun eigen wijsheid, zie: De natuur van bijen, in een gevarieerde omgeving vol leven, zie: Wat helpt bijen?

De groenstrook op het terrein vormen wij om tot een eetbare bostuin om de omgeving voor bijen en mensen aantrekkelijk en voedzaam te maken. Daarbij gebruiken en koesteren wij wat er altijd is: de kracht van de natuur.

‘Bij de Imme' noemen wij de plek waar onze bijenkasten staan en waar wij voorlichting geven. Aanmelden voor een bezoek met schoolkinderen, verjaardagen, buurtgroepen, etc. is mogelijk via dit contactformulier.

De imme is het totale organisme: de gebruikte omgeving, het bijenvolk met broed, raat en de daarin opgeslagen voorraden. De benaming 'imker' voor degene die de verantwoordelijkheid heeft voor het volk, is daarvan afgeleid.

Zie verder: De natuur van bijen.

Wij hopen op de Raamweg te kunnen blijven met Blije Bijen, ondanks de verwachte komst van het Kosovo-tribunaal op het terrein. Wie een nieuwe locatie weet of ons kan helpen, vragen wij contact op te nemen via dit formulier.

 

 

10369