Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


Aanbevolen


Het lied van de bij - Jacqueline Freeman. De meest vreugdevolle uiting van een bijenvolk is "het lied van de zwerm', wat laat zien dat het bijenvolk floreert en dat de bijen zich verheugen in hun overvloed. In dit boek zet je een stap in de wereld van de honingbijen, het laat je de wijsheid zien van deze fascinerende wezens, waarmee de mens al sinds millennia een heilige verbintenis heeft.

Het leert je niet hoe je zo veel mogelijk winst kunt halen uit bijen, maar beschrijft het leven met bijen vanuit hun gezichtspunt. Elk hoofdstuk bevat een ware rijkdom aan kennis over het leven van bijen, Jacquelines eigen inzichten en de lessen die zij van de bijen ontving.  

Groene Genade - In vijftig persoonlijke verhalen leidt Jan Graafland - hoofdtuinman van Weleda - de lezer rond door de tuin en vertelt hij bezield over planten, dieren, opmerkelijke gebeurtenissen; alles wat hem persoonlijk opvalt en raakt.

"De waarneming is misschien wel het belangrijkste gereedschap van de tuinier," zegt de schrijver. Verwacht geen praktische tuingids, maar een doorleefd boek vol anekdotes, observaties, inzichten en lessen met vonkjes wijsheid. Ondersteund door kleurrijke illustraties van dochter Nina en met eigen gedichten zijn de losse verhalen een feest om te lezen, tezamen vormen ze een unieke visie op tuinieren. Het is een pleidooi om je eigen vragen serieus te nemen, beter te kijken naar wat er in de tuin gebeurt en de natuur het antwoord te laten geven.

http://www.wildeweelde.org/ - Vakvereniging van ecologische hoveniers

http://www.bdimkers.nl/page/nl/Verkrijgbaarheid BD-imkers zijn gestart met het aanbieden van biologisch geteelde krokussen, omdat slechts 0,1% van de bollenteelt in Nederland biologisch is. Bovendien kunnen 'duurzame' normen misleidend zijn. Het stuifmeel van de krokussen is van zeer groot belang voor insecten. Sterfte onder de honingbijen vindt in het vroege voorjaar plaats o.a. door gebrek aan stuifmeel, of door vergiftigd stuifmeel.

http://www.bestuivers.nl/Publicaties/Bijenplanten Wat doet een bij precies tijdens het bezoeken van een bloem? Hoe verloopt de bestuiving? Bij elke plantensoort ligt dit een beetje anders, door verschillen in bijvoorbeeld bloembouw, nectargehalte en pollenstructuur. Dit boek van Arjen Neve & Raymond van der Ham beschrijft de relaties tussen een groot aantal planten en bijen, gebaseerd op duizenden uren van nauwkeurige observaties. De nadruk ligt op honingbijen, maar ook wilde bijen komen regelmatig aan bod. De vele prachtige pentekeningen maken dit boek een lust voor het oog. Gratis als pdf te downlaoden via bovenstaande link.
Liefhebbers van papier kunnen het gedrukte boek bestellen door een email te sturen aan eis@naturalis.nl. De prijs is € 22,50 exclusief verzendkosten.

http://bijenstichting.wordpress.com/lijst-giftige-middelen/ 


Landelijk meldpunt bomenkap
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/
 
Bomen zijn belangrijke drachtbronnen voor bijen, zij verbeteren de leefbaarheid en biodiversiteit, vooral in steden. Steeds meer mensen willen een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor een economisch verdienmodel. Zij zien daarom graag natuurorganisaties die visie, kennis en kunde weer terugbrengen in hun organisatie.

Nature by numbers, animaties over de Finobacci-reeks, een natuurlijk gegeven om tot de gulden snede te komen, architectuur die klopt, zoals o.a. te zien is in bijenraat:

https://www.youtube.com/watch?v=Pp6D-xhJr4A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF3CgNpkSTQ

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden. Het geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid en biedt uitkomst bij identificatie: https://www.eis-nederland.nl/ -  email: eis@naturalis.nl