Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


De natuur van bijen


De bij leeft tussen hemel en aarde. Van de zon krijgt het organisme levenskracht en richting. Van bloemen krijgt het nectar als brandstof en stuifmeel als voeding voor larven. Na bloembezoek groeien vruchten en is beider voortbestaan min of meer geregeld. Een volk bestaat uit één leggende koningin, werksters, darren en broed, uit door hen zelf gebouwd raat als extern skelet met daarin opgeslagen voorraden stuifmeel, honing en propolis (genezende kithars). Ook de omgeving waarop de bijen vliegen en die het voedsel draagt als voedingsbron - het drachtgebied - hoort bij het wezen van het volk. Het volk is eruit samengesteld en er door gevormd. De omgeving komt terug in de was, raat, honing, broed en gedrag. Je kunt aan de was en aan de honing de herkomst proeven en ruiken. Honingkeurders zijn daarin specialist.

Een bijenvolk is een superorganisme o.a. omdat het als gelijkwaardige eenheid samenwerkt om te overleven en daarbij de omgeving door haar handelen direct beïnvloedt. Bijen controleren de temperatuur van het broednest en de temperatuur van de bijenruimte, zowel koude als warmte. Het broednest heeft een ideale temperatuur van 35 graden Celsius. Bij een hogere buitentemperatuur wordt er gekoeld door water te vernevelen met de vleugeltjes, bij een te lage buiten temperatuur genereren de bijen warmte door hun vleugelspiertjes hard te laten trillen. Een bijenruimte met een ei-vorm heeft daarom de voorkeur van bijen, daarin zijn geen dode hoeken, zoals in een bijenkast. Dat is een reden waarom bijen het in een korf goed doen. Een andere reden is dat de binnenkant van een korf ruw is, waardoor er veel propolis op kan worden afgezet. Propolis is het eigen gemaakte medicijn tegen schimmels en parasieten.

Biologisch-dynamisch imkers laten zich leiden door de wijsheid en de eenheid van de bijen. Volken mogen zelf hun raat bouwen, hun koningin kiezen, hun moment van voortplanting bepalen en op hun eigen honing de winter doorkomen. Suikerwater is een te zwaar verteerbaar substituut.

Bij BD-imkers is bekend dat er in Nederland honingbijenvolken in het wild leven, ook in de grote stadHet gaat om volken die meer dan 10 tot 15 jaar zonder imker weten te overleven, een enkele zelfs meer dan twintig jaar. Het is verstandiger om deze volken met rust te laten en de locaties geheim te houden.


OVERWINTEREN OP EIGEN HONING, VRIJE RAATBOUW, VRIJE VOORTPLANTING