Blije Bijen

n a t u u r l i j k  !


De natuur van bijen


De bij leeft tussen hemel en aarde. Van de zon krijgt het organisme levenskracht en richting. Van bloemen krijgt het nectar als brandstof en stuifmeel als voeding voor larven. Na bloembezoek groeien vruchten en is beider voortbestaan min of meer geregeld. Een volk bestaat uit één leggende koningin, werksters, darren en broed, uit door hen zelf gebouwd raat als extern skelet met daarin opgeslagen voorraden stuifmeel en honing. Ook de omgeving waarop de bijen vliegen en die als bron het voedsel draagt - het drachtgebied - hoort bij het wezen van het volk. Het volk is eruit samengesteld en er door gevormd. Je ziet de omgeving dus terug in was, raat, honing, broed en gedrag. Wij noemen dat alles de imme.

Een bijenvolk is een superorganisme o.a. omdat het als gelijkwaardige eenheid samenwerkt om te overleven en daarbij de omgeving door haar handelen direct beïnvloedt. Bijen controleren de temperatuur van het broednest  en de temperatuur van de bijenruimte, zowel de koude als de warmte.

Biologisch-dynamisch imkers respecteren de wijsheid en de eenheid van de bijenvolken. Volken mogen zelf hun raat bouwen, hun koningin kiezen, hun moment van voortplanting bepalen en op hun eigen honing de winter doorkomen. Pas als de voorraad te klein is voeren wij bij met suiker die is aangelengd met bijvoorbeeld kamillethee, zodat ze het beter kunnen verteren. 

Reguliere imkers manipuleren bijenvolken naar eigen inzicht, o.a. door de maatvoering en de bijenhuishouding aan te passen, door zwermen te verhinderen en voortplanting te sturen.

Bij BD-imkers is bekend dat er in Nederland enkele honingbijenvolken in het wild levenHet gaat hier om volken die meer dan 10 tot 15 jaar zonder imker weten te overleven, een enkele zelfs meer dan twintig jaar. Maar, deze volken staan in een rijkbloeiende omgeving waar géén kunstmest en géén bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.